drag and drop web builderITALIJANSKO - SLOVENSKI NAPREDNI SLOVAR
DIZIONARIO ITALIANO - SLOVENO (AVANZATO)


To je napredni slovar, namenjen tistim, ki že malo obvladajo jezik, zato tukaj osnovnih in pogosto uporabljanih besed skoraj ne boste našli.
Questo è un dizionario avanzato per coloro che hanno già una piccola conoscenza della lingua, quindi qui non troverai le parole di base e le parole comunemente usate.

Linux uporabniki si lahko prenesete .DEB datoteko in uporabljate ITASLO slovar v linux terminalu. Najprej si namestite prenešeno datoteko itaslo-1.4.deb , po končani namestitvi pa zaženete ukaz "itaslo beseda" (namesto "beseda" vtipkate katerokoli italijansko ali slovensko besedo).
Gli utenti Linux potete scaricare il file .DEB e utilizzare il dizionario ITASLO in linux terminal. Per prima cosa scarica il file itaslo-1.4.deb e avvia l'installazione. Una volta completata l'installazione avvia il comando "itaslo parola" (al posto di "parola" digita una qualsiasi parola italiana o slovena).