best website authoring software
 

 

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA OBČANE
NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI PER I RESIDENTI

Mestosezana.eu info@mestosezana.eu
Upravna enota Sežana 05 7312700 🖱
Občina Sežana  05 7310100 🖱
Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana 05 7311200 🖱
Kraški vodovod Sežana 05 7311660 🖱
Policija Sežana 05 7071500 
Okrajno sodišče Sežana 05 7312400 
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana 05 7310700 
Zdravstveni dom Sežana 05 7311400 🖱
Bolnišnica Sežana 05 7074000 🖱
Redarstvo Sežana 05 7310141 
Železniška postaja Sežana 05 2963321, 
05 2963334 
Avtobusna postaja Sežana 05 7311190, 
05 7311192 
Taxi Sežana: 070 110121 🖱 
Pošta 6210 Sežana 05 7313100
Pošta 6211 Sežana 05 7390106
Telekom Sežana 05 7315260 
Kabelska TV Sežana 05 7311490 🖱
Turistično-informacijski center (TIC) Sežana 05 7310128 
Prijava napak na javni razsvetljavi 01 58 63 600 🖱
Elektro Sežana 
- prijava okvar 05 7392000, 
05 7310750 
Dimnikarstvo 040 280621 🖱